AKL- LAATUOHJELMA- LAATU ON HYVÄ TYÖ

AKL- Laatuohjelma on Autoalan Keskusliitto ry:n kehittämä kuvaus hyvistä kauppa- ja korjaamotavoista ja niiden mukaiseen toteutukseen ohjaava palvelukokonaisuus. 
AKL- Laatuohjelman tavoitteena on asiakkaiden palvelun laadun varmistaminen ja jatkuva parantaminen, mahdollisimman korkea asiakastyytyvaisyys sekä laatupoikkeamien ennaltaehkäisy.

Ve-He Oy:n laatutyöhanke käynnistyi 15.1.09 henkilöstön koulutustilaisuudella ja sitoutumisella noin 8kk kestävään laatuprojektiin. Tärkeä etappi Ve-He Oy:n tekemässä laatutyössä oli 10.9.09 tehty sertifiointikatselmus. Autoalan Keskusliiton valtuuttama katselmoija arvioi Ve-He Oy:n laatukäsikirjaan kirjattujen toimintatapojen hyväksyttävyyden ja niiden toteuttamisen jokapäiväisessä toiminnassa.

Ve-He Oy läpäisi sertifiointikatselmuksen ja sen ulkoiseksi tunnukseksi Autoalan Keskusliitto ry myönsi Ve-He Oy:lle AKL- Laatuohjelman korikorjaamon ja automaalaamon sertifikaatin.